UItzetplan karper

terug naar overzicht

Maandag, 12 maart 2018

Zaterdag 3 maart zijn de eerste karpers uitgezet door de hengelsportfederatie Groningen Drenthe.

Al langer was de wens aanwezig om de karperstand te versterken d.m.v. uitzet van karper. Karper plant zich in ons klimaat niet voort en het was al lang geleden dat de laatste uitzet was.

Het vissen op karper stijgt in populariteit vooral onder de jeugd.  

Anno 2018 moeten echter ook de waterschappen instemmen met de uitzet. Door regels vanuit Europa op het gebied van waterkwaliteit is eerst 2 jaar onderzocht of de uitzet van karper een verslechtering van de waterkwaliteit in  kwetsbare gebieden zou kunnen veroorzaken. De karper blijkt echter nogal honkvast zodat de waterschappen hebben ingestemd met uitzet op de grotere (scheepvaart) kanalen zoals het Winschoterdiep, Eemskanaal, Hoendiep en A.G. Wildervanckkanaal, Noord Willemskanaal Van Strackenborghkanaal, Aduarderdiep en Westerwoldse Aa.

In de periode 2018-2033 zal in deze wateren via een uitzetplan de karperstand op 30 kg per hectare worden gebracht.

Zaterdag 3 maart was dus de eerste uitzet van in totaal 5000 kg waarvan ook een klein deel in afgesloten plassen en vijvers. 

Afgelopen zondagmorgen was ons lid Alex Wassing gelukkig met het vangen van een karper die een week eerder was uitgezet in het Winschoterdiep bij Scheemda. Het is een mooie spiegelkarper die hopelijk nog goed mag groeien in het Winschoterdiep.