Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Hengelsportvereniging Oostelijk Groningen met constante zorg en aandacht samengesteld. De door Hengelsportvereniging Oostelijk Groningen verstrekte informatie is mede ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Hengelsportvereniging Oostelijk Groningen kan niet garanderen dat de informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Hengelsportvereniging Oostelijk Groningen aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door gebruik van de informatie die op deze site te vinden is.

De website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Hengelsportvereniging Oostelijk Groningen. Van de informatie die op deze site wordt aangeboden mag alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van Hengelsportvereniging Oostelijk Groningen gebruik worden gemaakt.

De (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Hengelsportvereniging Oostelijk Groningen, welke geen eigendom zijn van Sportvisserij Nederland, deze zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Hengelsportvereniging Oostelijk Groningen.

Hengelsportvereniging Oostelijk Groningen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Hengelsportvereniging Oostelijk Groningen worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen.