Bestuur

HENGELSPORTVERENIGING   OOSTELIJK GRONINGEN

DAGELIJKS BESTUUR:

VOORZITTER EN WEBMASTER:
 Arjan Oolders
 Dallingeweersterweg 9
 9947 TA Termunten
 0596-880067
 voorzitter.mail@hsv-oostgroningen.nl
 webmaster.mail@hsv-oostgroningen.nl

 

SECRETARIS:
 Ralf Tolk
 Hoethslaan 61-B
 9681 CL Midwolda
 0597-788591 of 06-48816273
 rtolk@hotmail.com

 

PENNINGMEESTER:
 Adolf Mein
 Niesoordlaan 46
 9681 CX Midwolda
 0597-552715
 penningmeester.mail@hsv-oostgroningen.nl

 

OVERIGE BESTUURSLEDEN:

 Bert v.d. Laan , wedstrijdsecretaris
 wedstrijden.mail@hsv-oostgroningen.nl

 

 

 Willy Mulder

 

 

 

 Alexander Wassing

 

 

 

  Tonnie Boven

 

 

 

Richard Rietdijk

 

 

 

COMMISSIES:

SPORTCOMMISSIE:

                                                                  

Derk de Boer            Adolf Mein                 Bert v.d. Laan           Alexander                
                                                                                                           Wassing

JEUGDCOMMISSIE:

            

Emmo Meijer           Tonnie Boven

JUBILEUMCOMMISSIE (2011):

Tonnie Boven
Emmo Meijer
Ammie Engberts

ERELEDEN:

Kootje Kolk