Wintervissen in het Beersterdiep en Zuidlaardervaartje

terug naar overzicht

Dinsdag, 12 september 2017

In het Zuidlaardervaartje en het Beersterdiep wordt in de winter veel gevist door individuele vissers maar door vissers die meedoen aan wedstrijden in verenigingsverband. Om alle belangen goed af te wegen hebben een aantal vergaderingen plaats gevonden tussen de Federatie en een aantal verenigingen die hier veel wedstrijden aanvragen. Middels een brief heeft de Federatie de besturen van alle verenigingen op de hoogte gesteld van de aanpassingen van de aparte afspraken die al golden voor het Beersterdiep (na de tijdelijk sluiting van dit water tgv overlast die door bewoners ervaren werd). Ook voor het Zuidlaardervaartje zijn een aantal afspraken toegevoegd. . Het belangrijkste besluit is om per week 4 dagen wedstrijden toe te staan (ma, wo, vr, za) en 3 dagen de ruimte te geven aan individuele vissers (di, do, zo). Zie de brief die de besturen hebben ontvangen van de Federatie hieronder. Belangrijk bij het vissen in wateren met een hoge hengeldruk en/of vlak bij woningen blijft dat de visser zich fatsoenlijk gedraagt en de visstek schoon achterlaat.

Deel van de brief Federatie over het aanvragen van winterwedstrijden:

Op dit moment zorgen alleen de winterwateren Beersterdiep en het Zuidlaardervaartje voor de noodzaak hierover afspraken te maken. Voor het Beersterdiep golden al aparte afspraken. Voor het Zuidlaardervaartje hebben we ook een aantal toegevoegd.

Op deze winterwateren ligt een grote hengeldruk. Om dit te verlichten en ook de stem van de individuele vissers mee te nemen, hebben wij besloten om 4 dagen wedstrijden toe te staan op deze twee trajecten en op de overige 3 dagen de ruimte te teven aan de individuele vissers. Wedstrijden kunnen worden gehouden op de maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag. De dinsdag en donderdag en nu dus ook de zondag worden vanaf 01-10-2017 tot en met 31-03-2018 gereserveerd voor individuele vissers. Er worden dan geen wedstrijden toegestaan.

Het aanvragen en toekennen van wedstrijden voor de wintertrajecten Beersterdiep en Zuidlaardervaartje behouden wij voor aan hengelsportverenigingen die zijn aangesloten bij de Hengelsportfederatie Groningen Drenthe. Aanvragen van andere hengelsportverenigingen en overige organisaties op beide trajecten worden afgewezen. 

De winterwedstrijden dienen ten minste 5 werkdagen voorafgaand aan de wedstrijd te worden aangevraagd. Lukt dit niet, neem dan contact op met het federatiekantoor op werkdagen van 09.00 tot 13.00.

De aanvragen worden zo eerlijk mogelijk toegekend, niet op basis van het tijdstip van aanvragen, maar op basis van een verdeling die zo veel mogelijk recht doet aan de verenigingen om de kans te krijgen om op deze wateren te vissen. 

Mochten er in de loop van het aankomende winterseizoen meer knelpunten ontstaan op winterwateren, dan zullen we deze ook toevoegen aan de voorwaarden die hierboven genoemd zijn.